Funeral Quartal

Vážení návštěvníci, v rámci zkvalitňování našich služeb, Vám přinášíme pohledy na náš obor z hlediska publikační činnosti. Jedním z nich je časopis Funeral Quartal, který velmi zajímavou, graficky zdařile propracovanou formou, nabízí zorný úhel profesionálům i laické veřejnosti na mnoho informací z daného oboru.

Funeral Quartal  č.0

Funeral Quartal  č.1

Funeral Quartal č. 2

Funeral Quartal č. 3-4

Funeral Quartal psal i o naší firmě : strana 1 strana 2