Nárok na volno

Kdo a kolik dnů má dle Zákoníku práce nárok na volno?

  • pracovní volno na 3 dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte

  • pracovní volno na 1 den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců ( bratři, sestry, děti zemřelého, u zemřelého sourozence manžela je to zeť, snacha, švagrová a švagr

  • pracovní další den tomu, kdo zajišťuje pohřeb, to znamená objednavateli ( ten kdo podepisuje smlouvu o obstarání smutečních služeb s pohřební službou )

  • pracovní volno s náhradou mzdy – nejdéle 1 den – se poskytuje při úmrtí prarodičů a to i prarodičů manžela. ( vnuci, vnučky a jejich manželům/kám )

  • pracovní volno s náhradou mzdy – nejdéle 1 den – se poskytuje při úmrtí i jiné osobě, která ovšem prokazatelně se zemřelým v době úmrtí žila ve společné domácnosti

  • celkem volno na 2 dny, má ta osoba, která žila se zesnulým ve společné domácnosti v době úmrtí a zároveň je objednavatelem smutečního rozloučení.


Zaměstnanci ŠkodaAuto Mladá Boleslav se dále řídí kolektivní smlouvou, platnou v daném roce.

volno