Úmrtí doma,LDN,DD

Jak postupovat při úmrtí doma? K007[1]

Zavolejte zdravotnickou záchrannou službu

telefonní číslo 155

Přivolaný lékař provede ohledání těla zemřelého.

Na místě vystaví „ List o prohlídce zemřelého“, který ponechá pozůstalým.

Bez tohoto listu nemůže pohřební služba manipulovat se zemřelým, doklad zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu.

Převoz bude uskutečněn na základě Vašeho zavolání do naší pohřební služby, kde funguje nepřetržitá služba na telefonech

326 741 476

602 317 410

724 239 190


Jak postupovat při úmrtí v nemocnici, LDN nebo domově důchodců?

S doklady potřebnými k vyřízení posledního rozloučení či bezobřadní kremaci, navštívíte naší kancelář na třídě Václava Klementa 595 nebo kancelář Laurinova 529, Mladá Boleslav, kde veškeré další náležitosti, projednáme osobně a Vy si vyberete služby, které budou pro Vás nejvýhodnější.

Při úmrtí v domově důchodců lze nejdříve telefonicky na číslech nepřetržité služby objednat převoz zesnulého, a následně navštívit kancelář k projednání dalších náležitostí. ( některé DD nemají vlastní chladící zařízení a tudíž nemají kde zemřelé uložit)

Pozůstalost vyřizuje příslušný notář, který Vás ( objednavatele pohřbu ) písemnou formou vyzve k vyřízení pozůstalosti, kde Vám i sdělí, které doklady je nutno přinést na jednání s notářem.