Naše služby

hotovo

Zde uvádíme příkladem některé námi poskytované služby.

tyčky

Převoz zesnulého

 

 • Po telefonické dohodě převezeme ihned zesnulého do našeho chladícího zařízení. – při úmrtí doma, LDN, DD

 • Ze zdravotnického zařízení odvezeme zesnulého po sepsání objednávky v kanceláři.

 • Na převoz zesnulého VŽDY přijíždí dva naši zaměstnanci, tudíž odpadá pomoc pozůstalých.

 • V případě Vašeho zájmu mohou naši zaměstnanci obléci zesnulou/lého u vás doma, nebo můžete předat oblečení zaměstnancům, ti obléknout zesnulou/lého v našem chladícím zařízení.

 • Od zaměstnanců dostanete informační brožuru, kde najdete informace o dalším postupu (co se zařizuje, potřebné doklady k zařízení smutečního obřadu…)

tyčky

Sjednání smutečního obřadu

Sjednání smutečního obřadu je možné kdykoli v pracovní době nebo i mimo pracovní dobu po tel. dohodě p. Benešová – 602 31 7 410, výhradně v kancelářích v Mladé Boleslavi

tř. Václava Klementa 595

( mezi křižovatkou U Bičíků a obchodním domem Máj)

V. KLEMENTA

 

Laurinova 529

( přímo naproti vjezdu na parkoviště do nemocnice)

     

K projednání smutečního obřadu nebo bezobřadního rozloučení přineste:

– občanský průkaz zesnulého

– občanský průkaz objednavatele

– rodný list, oddací list (není nutností)

– oblečení na zesnulou/lého(pokud jste je již nepředali

zaměstnancům, kteří byli na převozu pro zesnulého)

– zálohu dle Vašeho uvážení, nejméně však ve výši 5 000 Kč

 • Při sepisování objednávky si dále vyberete všechny náležitosti potřebné k zajištění obřadu (místo rozloučení, datum a čas rozloučení, hudba, květinové dary, smuteční oznámení, smuteční obálky ….)

tyčky

Kremace, vyzvednutí urny s ostatky zesnulé/zesnulého

 • Kremaci (zpopelnění) je součástí vyřízení potřebných náležitostí souvisejících s posledním rozloučením

 • Urnu s ostatky zesnulé/zesnulého si vyzvednete za 3 týdny od smutečního obřadu (pohřbu) v kanceláři pohřební služby. S urnou s ostatky dostanete zároveň Doklad o žehu.

 • Jako nadstandartní službu za příplatek nabízíme možnost osobní účasti pří zpopelnění ostatků zesnulého přímo v krematoriu.

Podrobnější informace přímo v kanceláři PS.

tyčky

Vyřízení úmrtního listu

 • Zařídíme veškeré náležitosti týkající se vystavení úmrtního listu.

 • Úmrtní list bude zaslán příslušnou matrikou doporučeným dopisem do 4 týdnů na adresu objednavatele smutečního obřadu.

ty��ky Květinové dary

 • Zajistíme smuteční vazbu dle Vašeho přání.

 • Živé květy, stuhy s nápisy.

 • Smuteční vazbu si vybíráte z katalogu, kde naleznete píchané kytice, vázané kytice, věnce z živých květů. Samozřejmě lze objednat jakékoliv květy (dle možností zahradnictví).

 • Dále Vám nabízíme možnost zakoupení květinových věnců z umělých květů.

tyčky Hudba

 • Reprodukovaná hudba (vážná hudba se zpěvem i bez zpěvu, klasická hudba se zpěvem i bez zpěvu, česká i zahraniční hudba, hudba současnosti) – seznam skladeb k nahlédnutí v katalogu v kanceláři PS.

 • Živá hudba—dechová kapela (především na pohřby s uložením do hrobu), živý zpěv

tyčkyRakve

 • Rakev pro rozloučení bez obřadu (bezobřadní kremace)

 • Topolové rakve

 • Dubové rakve

 • Rakve amerického typu

 • Rakve jsou v odstínech: okr, rubín, černá, bílá, modrá, přírodní dřevo, hnědá tmavá, světlá, rustikal, patina.

 • Katalog rakví k nahlédnutí v kanceláři PS.

tyčky

Výbava do rakve

 • Před uložením zesnulého do rakve je vypolstrována výbavou (příkrov, dečka, polštářek).

 • Barvy výbavy: černá, hnědá,bílá, vínová, světle a tmavě zlatá.

tyčky Uložení do hrobu/hrobky

 • Provádíme výkop hrobu, otevření hrobky a konečné úpravy hrobu/hrobky.

 • Dekorace hrobu: základní, nadstandartní

 • Zajištění spouštění rakve do hrobu/hrobky v počtu 2 nebo 4 lidech.

 • Zajistíme veškeré náležitosti potřebné k uložení zesnulého do hrobu/hrobky se správcem daného pohřebiště.

tyčky Obřad v domě smutku

 • Poslední rozloučení se zesnulým ve Vašem domě, zahradě nebo dvoře.

 • Zhotovení katafalku pro rakev, součástí jsou i stojany na svícny, stojany na věnce a černým suknem potažené okolí rakve.

 • Možnost kapely nebo ozvučení reprodukovanou hudbou.

 • Při projevu použití mikrofonu.

tyčkySmuteční projev

 • Rodina si může zajisti smuteíního řečníka sama.

 • PS smutečního řečníka zajistí.

 • Možnost smutečních projevů z CD.

 • Obřad bez smutečního řečníka, pouze poděkování smutečním hostům za účast a květinové dary obřadníkem

tyčkyZajištění autobusu pro smuteční hosty

 • Naše firma spolupracuje s dopravní firmou v Mladé Boleslavi, jejíž kvalita je nám známa

tyčky

Smuteční oznámení

 

 • Rámečky, verše a obrázky si vyberete v katalogu v kanceláři PS.

 • Do smutečního oznámení je možno vložit Vámi přinesenou fotografii nebo jiný obrázek či verš.

 • Smuteční oznámení s barevným podtiskem.

 • Smuteční oznámení s barevným tiskem.

 • konečnou úpravu provedeme dle Vašeho přání.

 • Smuteční oznámení si odnášíte ihned.