OSTATNÍ SÍNĚ

Smuteční síně, kaple, kostely v Mladé Boleslavi a okolí

SMUTEČNÍ SÍŇ ČEJETICE

Čejetice jsou součástí města Mladá Boleslav

Síň je situována ve velmi uklidňujícím a upraveném prostředí uprostřed zeleně na místním hřbitově.

Samotná architektura síně je velmi decentní, vkusná a odpovídající důstojnému rozloučení se zesnulým.

Je vhodná především pro rozloučení v úzkém kruhu rodinném.

 

Obřady v této smuteční síni se provádějí:

pondělí – pátek od 8,00 hodin do 14,00 hodin

Čas rozloučení záleží na Vašem výběru.

V síni je zhruba 25 míst k sezení

celkový počet smutečních hostů je cca 60.

sm. sín čejetice

KOSTEL SV. BARBORY BAKOV NAD JIZEROU

Nachází se na bývalém hřbitově, který je přístupný bohatě zdobenou renesenční branou z roku 1558 ve tvaru polosploupé edikuly vyvršené trojhraným štítem s nápisem a reliefní výzdobou, stojí kostel sv. Barbory – původně pozdně gotický z počátku 16. století, později bratrský sbor, obnovený roku 1614 stavitelem M. Raimondim. Opravy probíhaly v letech 1817 a v roce 1920. Současná podoba je obdelníková, jednolodní s obdelníkově segmentově uzavřeným presbytářem, k němuž po severní straně přiléhá rozlehlá sakristieFasády jsou hladké bez ozdob, okna jsou s půlkruhovými záklenky. V průčelí tabulový štít z roku 1701. Loď je plochostropá se zrcadlem, prebystář je potom sklenut valeně. Zařízení: hlavní oltář je plastická kompozice sv. Barbory, sv. Ludmily, sv. Máří Magdaleny a kricifixu od kosmonoského J. Jelínka z roku 1743.

sm. sín Bakov

Obřady v této kapli se provádějí:

pondělí – pátek od 8 hodin do 15.30 hodin.

Čas rozloučení záleží na Vašem výběru.

V síni je zhruba 50 míst k sezení,

 

 

Smuteční síň Nový hřbitov Mladá Boleslav

Síň se nachází přímo na Novém hřbitově v Mladé Boleslavi

Samotná architektura je pojata v moderním stylu.

Je vhodná pro velká rozloučení se zesnulým.

Doba mezi jednotlivými rozloučeními je 45 minut.


Obřady ve smuteční sini se provádějí:

úterý, středa a pátek od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

V síni je zhruba 70 míst k sezení,

celkový počet smutečních hostů je cca 200.

 

BIČÍKOVA KAPLE STARÝ HŘBITOV

Bičíkova kaple se nachází ve středu města Ml. Boleslav na starém hřbitově.

Kaple stojí u prostřed hřbitova s velmi dobrou dostupností.

Je vhodná především pro rozloučení v úzkém kruhu rodinném.

sm. sín starý hř.

Obřady se v této kapli provádějí:

pondělí – pátek od 8,00 do 14,00 hodin

Čas smutečního rozloučení záleží na Vašem uvážení.

Pohřební služba se přizpůsobí.

 

 

Kostel Povýšení sv. Kříže Kosmonosy

Kostel spolu s bývalým klášterem najdeme asi 200 metrů od zámku. Od zámku kdysi vedla křížová cesta. Do dnešní doby se dochovaly poslední dvě zastavení z celé křížové cesty. K celému komplexu vede dlouhá alej a v dálce se tyčí kostel Svatého Kříže a věž kláštera.

Církevní obřady v tomto kostele se provádějí po dohodě s farním úřadem v Bakově nad Jizerou – s farářem.

sm. sín Kosmonosy

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého Mladá Boleslav

V polovině 14. století byl postaven gotický kostel sv. Jana Křtitele jako součást kláštera řádu johanitů. V husitských válkách v roce 1421 byl zničen, k obnově došlo ve druhé polovině 16. století díky německým luteránům. Kolem roku 1730 získal současnou barokní podobu, v roce 1816 byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Uvnitř cený obraz sv. Jana Nepomuckého od V.V. Reinera z roku 1740.

Církevní obřady v tomto kostele se provádějí s farním úřadem v Mladé Boleslavi – s farářem.kostel jana nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mladá Boleslav

Arciděkanský Kostel Nanebevzetí Panny Marie založen po roce 1406, hlavní část vybudována ve 2. pol. 15. století v pozdně gotickém slohu, dostavba včetně klenby byla završena v oce 1566. Počátkem 18. století byla přistavena barokní sakristie a předsíň. V interiéru jsou dochovány cenné renesanční malby a pozdně gotická cínová křtitelnice z roku 1489, oltáře jsou vyzdobeny barokními plastikami dílny rodiny Jelínků z Kosmonos.

Církevní obřady v tomto kostele se provádějí po dohodě s farním úřadem v Mladé Boleslavi – s farářem.

kost, P. Marie

Kostel byl v minulých letech zrekonstruován a vypadá krásně.

 

 

Kostel sv. Havla Mladá Boleslav

Pravoslavná církevní obec v Mladé Boleslavi. Kostel byl postaven uprostřed již existujícího hřbitova jako pozdně gotická stavba v roce 1559, jeho klenba byla dokončena kolem roku 1600. V roce 1735 přistavena barokní věž. Nejcenější renesanční a barokn náhrobky ( mj. náhrobek biskupa Jednoty bratrské Jana Augusty ) jsou umístěny v interiéru kostela. Mezi pohřbenými zde leží matka Bedřicha Smetany Barbora Smetanová a Anežka Drobná zvaná Latinská babička, bytná několika generací studentů piaristického Melon. gymnázia.

k. Sv. Havla

Církevní obřady v tomto kostele se domluví na farním úřadu v Mladé Boleslavi s farářem.

 

Poslední rozloučení se zesnulým Vám samozřejmě zajistíme nejen ve výše uvedených smutečních síních a kostelech, ale kdekoli po celé ČR.