ČOI – výsledky kontrol

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění k 01. 02. 2016, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje příkazník příkazci jako spotřebiteli tuto

INFORMACI o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů zde: Česká obchodní inspekce

ČOI PRAHA