Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění k 01. 02. 2016, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje příkazník příkazci jako spotřebiteli tuto informaci:

 

INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Obecná informační povinnost

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto

The ultimate purpose of an essay is to maneuver. An essay is a proof of your capacity to do before a class, which means you ought to make an effort to practice the essay writing styles, in addition to write more on important subjects such as your personal background, education and present status. An essay needs to be unique due to the way that they are typically plagiarized by most pupils. Thus, all the hints above are suggested to get your cpm homework essay writing skills.

informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchod n&iacute ; podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

 

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE :https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ (PDF) ZDE

REKLAMAČNÍ ŘÁD: