ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v Příkazní smlouvě v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví a podmínkách poskytování služeb a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito přepisy i v souladu s Obecnými nařízeními pro ochranu osobních údajů 2016/679-

Kromě možnosti přístupu k Vašim údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako příkazce povinnost je poskytnout, stejně jako pracovník pohřební služby má právo jej po vás požadovat. Neposkytnutí vašich osobních údajů bude znamenat, že příkazník Vám nebude moci poskytnout – zajistit veškeré pohřební služby, a tím může dojít k nenaplnění příkazní smlouvy.