Pohřeb MEMORY

3 svíčky

Jsme si vědomi, že ekonomické možnosti pozůstalých jsou různé.

Z těchto důvodů pohřební služba Renáta Benešová, V. Klementa 595

( mezi křižovatkou “ U Bičíků “ a obchodním domem Máj ),

vytvořila

speciální nabídku –

pohřeb M E M O R Y

Pohřeb MEMORY (MEMORY—věčná památka) je určen pro pozůstalé,

kteří si přejí poslední rozloučení se svým zemřelým ve smuteční síni

a volí jednoduchou formu obřadu.

Pohřeb MEMORY je výhodná varianta pro rozloučení s obřadem.

Cena pohřbu zahrnuje převoz zemřelého ze zdr. zařízení v Mladé Boleslavi.

Celkovou cenu pohřbu MEMORY, Vám rádi sdělíme v naší kanceláři,

cena je pevně stanovená

( dle zákona o Pohřebnictví nelze konečnou cenu zveřejňovat )

Při úmrtí mimo zdravotnická zařízení v Mladé Boleslavi

nebo při úmrtí doma a kdekoli jinde bude převoz doúčtován.

Tato nabídka zahrnuje:

projednání pohřbu rakev S2Z mořená

vyřízení úmrtního listu smuteční oznámení 20 ks

dopravu zesnulého kytice na rakev 1 kus

uložení a úpravu zapůjčení věnců 2 kusy

pronájem obřadní síně zpopelnění

hudební produkci CD urnu

Poslední rozloučení probíhá výhradně v obřadní síni v Čejeticích.

Obřad je kompletní a nelze jej doplňovat ani jinak obměňovat.