Financování pohřbu

Možnost úhrady v měsíčních splátkách až po dobu 5 let.

Podmínkou pro poskytnutí pohřbu na splátky je prokazatelný trvalý příjem.

Potřebné doklady:

– občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas)

– potvrzení o příjmu, případně potvrzení o výši důchodu nebo daňové přiznání.

– doklad prokazují adresu pobytu – doklad nesmí být starší tří měsíců

(např. faktura za telefon nebo pevnou linku, doklad o zaplacení sipo, faktura za elektřinu, výpis z účtu, apod.)

Orientační výše splátek při ceně pohřbu 30 000 Kč a

There are a number. The real key to finding the very best online service will be the amount of money. Many companies offer a free sample to you but will bill for the more in depth services you are currently looking for. It is essential to learn how much of a service you are paying for and be ready to pay for every penny that you are ready to pay.

speech writing dobou splatnosti 2 roky je měsíční splátka